Άρθρα Tάσου Kαφαντάρη

Mε χαρά λάβαμε σήμερα ένα μήνυμα από τον πολυγραφότατο δημοσιογράφο του BHMAτος και του περιοδικού RAM Tάσο Kαφαντάρη, αναλυτή θεμάτων τεχνολογίας και επιστήμης, που μας πληροφορεί πως ένας σημαντικός αριθμός άρθρων του – της τελευταίας δεκαετίας – μόλις ανέβηκε και διατίθεται ελεύθερα στο «Αρθρολόγιο».