Διαλέξεις για την Ομότιμη Προοπτική

Να υπενθυμίσουμε ότι το ελληνικό ίδρυμα για τις ομότιμες εναλλακτικές συμμετέχει σε ομιλίες και συνέδρια σχετικά με την ομότιμη παραγωγή, τα Κοινά, το ΕΛ/ΛΑΚ και την πνευματική ιδιοκτησία έπειτα από πρόσκληση. Και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αμοιβή, εφόσον ο σκοπός της διάλεξης είναι μη κερδοσκοπικός. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.