Ελεύθερες διανεμημένες ροές πληροφόρησης

Aκολουθεί κείμενο που λάβαμε με email από τον Αποστόλη Ξεκουκουλωτάκη, δημιουργού του Open Decentralized Society εγχειρήματος που στόχο έχει την αποκέντρωση και διαχείριση της πληροφορίας.

Η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάγκη για εξειδίκευση των μελών της κοινωνίας σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. Ως συνέπεια αυτής της εξειδίκευσης, για να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που δεχόμαστε, ελέγχουμε πόσο έμπιστη είναι η πηγή της πληροφόρησης. Αυτή η μη επιστημονική αξιολόγηση της πληροφορίας μας οδηγεί στο να ερωτηθούμε κατά πόσον είναι εφικτή η αξιολόγηση των πηγών – ατόμων της πληροφορίας.

Μπορούμε να αξιολογήσουμε έναν “ειδικό” όταν εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Η κοινή λογική λέει πως δεν μπορούμε. Γι αυτό το λόγο, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι πιστοποιούν την ικανότητα ενός ειδικού. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα πιστοποίησης:

1» Το πτυχίο με μηχανισμό τις διάφορες μορφές εξέτασης στα πανεπιστήμια

2» Η αστυνομική ταυτότητα

3» Η δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό

3» Η δημοσίευση σε μια καλή εφημερίδα πιστοποιεί την ικανότητα του δημοσιογράφου, επιστήμονα

4» Η εμφάνιση σε ένα τηλεοπτικό κανάλι

Η ανάγκη λοιπόν για εξειδίκευση οδήγησε στη δημιουργία μηχανισμών πιστοποίησης. Η ύπαρξη όμως και το είδος των μηχανισμών καθορίζεται από οικονομικούς όρους, με λίγα λόγια η πιστοποίηση απαιτεί την ύπαρξη χρημάτων. Αυτό οδηγεί στον έλεγχο των μηχανισμών πιστοποίησης και ως συνεπεία τον έλεγχο της ροής της πληροφορίας.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα σύστημα πιστοποίησης το οποίο να είναι ελεύθερο, δωρεάν και να επιτρέπει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών ως φορείς πιστοποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε αποκτούμε χρήσιμη πληροφορίας;

Πιστεύω πως ναι. Έχουμε ήδη ένα τέτοιο σύστημα με τη διάφορα ότι είναι μη αποδοτικό, αυτό της δια στόματος μεταφοράς πληροφορίας. Δεχόμαστε πληροφορίες από έμπιστους “φίλους η ειδικούς” και τη μεταδίδουμε σε άλλους φίλους λειτουργώντας παράλληλα ως φορείς πιστοποίησης. Αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ αργό και γι αυτό σε λίγες των περιπτώσεων ρωτάμε ένα φίλο να ρωτήσει ένα φίλο κλπ μέχρι να βρεθεί ένας ειδικός και να μας επιστρέψει την άποψη του μέσω αυτής της αλυσίδας πιστοποίησης.

Τι θα συνέβαινε αν αυτοματοποιούσαμε αυτό το σύστημα. Τότε εάν ρωτούσαμε η ροή θα ήταν άμεση και παράλληλα θα είχαμε αξιολογήσει την ροη έχοντας αξιολογήσει τον “φίλο μας η ειδικό” και ο φίλος μας τον φίλο του κλπ. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπουμε μια μακρινή αδύνατη αξιολόγηση σε πολλαπλές εφικτές αξιολογήσεις. Μένει να δειχθεί από κοινωνιολογικής πλευράς ότι τέτοιου είδους μικρές αξιολογήσεις παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης μας κάνει να αναρωτηθούμε εάν αυτή η αυτοματοποίηση θα αλλάξει τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό.