Σύντομα με ανανεωμένη ομάδα, σελίδες και projects!

Μέσα στο φθινόπωρο το ελληνικό ίδρυμα για τις ομότιμες πρακτικές επιστρέφει με νέα μέλη, ανανεωμένες σελίδες και καινοτόμα projects για έναν περισσότερο ομότιμο κόσμο…