Μια σύντομη κριτική προσέγγιση των ανοικτών, διαδικτυακών κοινοτήτων: Η περίπτωση της Wikipedia

H Wikipedia, η δημοφιλής ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, συχνά χρησιμοποιείται ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα ομότιμης παραγωγής, όπου άνθρωποι δομούν και συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες και εθελοντικά παράγουν μια τεράστια αποθήκη γνώσης. Αν και η Wikipedia δεν πρόκειται για ένα κρατικό εγχείρημα και μια υπηρεσία από το κράτος προς τον πολίτη, η μελέτη των προβλημάτων στη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των κοινοτήτων μέσα στην “ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια” αναδεικνύει μερικούς πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν εγχειρήματα ανοικτής συμμετοχής...Συνέχεια στο P2P wiki στα Ελληνικά.